Fosses sèptiques

Neteja de fosses sèptiques, pous negres, depuradores, pous de bombament aigües pluvials, pous de bombeig, fossa ascensors, cisternes, buidatge de pàrkings per inundació, neteja de basses, llacs, fonts, dipòsits, sistemes de drenatge, filtres de piscina, reixes de pluvials, neteja de piscines i tota mena de dipòsits...

.