Clavegueres

Neteja de la xarxa de clavegueram per a poblacions, zones residencials, polígons industrials, indústries, particulars etc...

Neteja de carreteres, borals, passos inferiors, claveguerons, túnels, etc...